Hizmet title

HİZMETLERİMİZ

Bedeni Doğru Kullanma Sanatı

Bedeni Doğru Kullanma Sanatı

NEDEN BÖYLE BİR PROGRAM? Beden duruşumuz, bedeni ve nefesi kullanım şeklimiz bir döngü halinde hayatımızı, ilişkilerimizi ve iş hayatında başarımızı etkiler. Yıllar içinde geliştirdiğimiz yanlış duruş ve nefes alışkanlıklarının yarattığı ağrılı, stresli, sağlıksız ve sıkıntılı yaşam; düşünce şeklimiz, kendimiz ve çevremizle ilişkilerimiz üzerinde olumsuz sonuçlar doğurur. Bu olumsuz sonuçları doğuran yanlış alışkanlıkların genelde farkında olmayız. Bedenimize biraz daha yakından bakarak duruş ve nefes alışkanlıklarımızı tanımamız, farkına varmadan yaptığımız yanlışları öğrenmemiz, küçük düzeltmelerle özel ve kurumsal hayatımızda büyük değişiklikler yaratmamız mümkündür. Doğru nefes ve beden mekaniği ile kararlı, güvenilir, başarılı bir lider olmanın yolunu açabilir, ağrısız, sağlıklı ve stresten uzak bir hayata kavuşabilirsiniz.

PROGRAM HEDEFİ

*Beden mekaniği, nefes ve kimyanın hayatı nasıl doğrudan etkilediğini teorik ve pratik olarak açıklamak
*Katılımcılara beden duruşu ve nefeste gerçekleşen değişimin hayat kalitesi ve iş hayatındaki başarıyı ne derece etkilediğini göstermek
*İdeale yakın bir beden ile başarılı ve stresten uzak bir iş hayatına kavuşmanın ipuçlarını vermek
*Katılımcıların kendi bedenleri ile temasa geçmelerini ve yanlış alışkanlıklarının farkına varmalarını sağlayarak hayatlarını yeniden programlama yolunu açmak

BU PROGRAMIN FARKLILIĞI NE?* Katılımcılara bedenleri ile temas etme fırsatı vererek hiç farkında olmadan yaptıkları duruş ve nefes yanlışlıklarını gösterir, her katılımcının kendi ideale yakın bedeni ile ilgili farkındalık sağlar.

* İş hayatında başarılı ve iyi bir lider olmak, stresi azaltmak, sağlığı korumak için beden ve nefes üzerinde yapabilecekleri değişikliklerle ilgili hayat boyu kullanılabilecek bilgiler verir.

* Küçük yanlışların yarattığı büyük sonuçlarla tanıştırır ve hayatta arzulanan büyük değişimler için küçük bedensel değişiklik önerileri sunar.

BEKLENEN FAYDALAR* Beden, zihin ve ruh sağlığında olumlu değişimler;
* Sağlıklı iskelet, kas, dolaşım, solunum, hormonal ve sinir sistemleri,
* Ağrılar ve yorgunlukta azalma, yükselen enerji,
* Azalan stres,
* Yüksek motivasyon – artan pozitif enerji
* İş ve iş dışı faaliyetlerde her anlamda yükselen başarı grafiği,
* Özgüven, kararlılık ve ikna edicilikte artış,
* Kendimizi algılayışımız ve dışarıdan algılanışımızda olumlu değişimler,
* Konsantrasyon artışı,
* Gelişen tavırlar ve olumlu ilişkiler,
* Sorumluluk duygusu ve inisiyatifin gelişmesi,
* Azalan şikâyetler ve artan yapıcı çözüm önerileri,
* Revize edilen ve büyüyen hedefler.

SÜRE: 1 ya da 2 gün

HEDEF KİTLE: Sağlığını korumak, iyileştirmek, iş ve özel hayatında performansını arttırmak isteyen herkes

İDEAL KATILIMCI SAYISI: 12 (En fazla 16)

İÇERİK:

BEDEN-HAYAT DÖNGÜSÜ
Günlük duruş alışkanlıklarımız
Duruşumuzun nefes, zihin ve ruhumuza döngüsel etkisi
Duruş alışkanlıkları ve algı etkileşimi
Sağlıklı duruş, başarı etkileşimi
Güçlü duruş, güçlü his, güçlü imaj
İdeale yakın duruş ve başarı

BEDEN MEKANİĞİ
Neleri etkiler?
Beden Mekaniğini doğru kullanmak
Duruş bozuklukları

NEFES
Yanlış solunum
Hayatın kendisi nefes...
Doğru duruş, doğru nefes, sağlıklı sinir sistemi
Nefes, sinir sistemi etkileşimi
Nefes ve ruh hali
Amaca yönelik nefes

ÖNERİLER
Uygulamalar